Menu principal

KAPSIL #1: "Tout saw dwe konnen sou Covid19 la"

Kapsil enfomasyon "Tout saw dwe konnen sou Covid19 la"

Kaps # 1

(Promo)

Bonjou/bonswa tout zanmi oditè, oditris, entènot, nou kontan avew pou nou prezante w ribrik "Tout sa w dwe konnen sou Covid19 la alyas Kowona Viris".

COVID-19 la se yon nouvo maladi ka fè gwo dega nan mond la. Se yon nouvo mikwob viris ki rele Kowona Viris ki bay maladi COVID-19 la. Maladi sa te parèt pou lapremyè fwa nan mwa desanm 2019 lan nan yon vil ki rele Wuhan, nan peyi « La Chine ». Depilè sa se ravaj maladi sa ap fè toupatou sou latè. Daprè Oganizasyon Mondyal Lasante (OMS), « Covid-19 » la se yon maladi moun kapab trape nan kek bet, epi moun ki kontamine yo kapab simaye l’ nan kominote kote yap viv la ». Men fason ki pi kouran pou trape maladie sa se lèw rantre an kontak pre ak moun ki enfekte kap touse, kap estènen oubyen kap voye tiboulèt krache lè lap pale.

Lire la suite...

PROMO ribrik "Tout saw dwe konnen sou Covid19 la"

Panos Caraibe pote pou ou avek sipo Fokal. Randevou sou antenn radio sa-a pou yon lot Kapsil.